our-locations

Regional Contacts

Khulna

31, KDA Avenue,Khulna.

Phone -(041) 724636, 01787695401, 01709651812

Satkhira

Phone - 01708814012, 01728282201

Jashore

Phone - 01709651834

Chuadanga

Phone - 01709651832

Dinajpur

Phone - 01709651801

Rajshahi

Phone - 01709651825

Rangpur

Phone - 01709651800

Thakurgaon

Phone - 01709651824

Barishal

Hatkhola, Barishal

Phone - (0431) 2173347, 01712161250, 01787695400

Faridpur

Phone - 01709651814

Noakhali

Phone - 01777700861

Cumilla

Phone - 01709651829